Burzy starožitností a kuriozít

Burza starožitností alebo prečo vlastne naša burza vznikla?

Agentúra LinART organizuje burzy starožitností od roku 2000. V roku 2004 sa burza presťahovala z Čečejoviec do Budimíra. Sťahovaniu  predchádzala príprava objektu starej sýpky na nový účel – Antik bazáru so starožitným alebo starším bazárovým tovarom. Antik bazár má rozlohu 600m2, kde okrem prízemia sú aj ďalšie 2 poschodia so starožitnými a starými vecami od nábytku, cez knihy, obrazy, keramiku až po bižutériu.  Nakoľko burzy v Budimíre sa tešili dobrej návštevnosti a boli obľúbené, tak sa majiteľ rozhodol rozšíriť túto myšlienku aj do iných miest a obcí na východnom Slovensku. 

Priemerne sa každej burzy zúčastní od 200 do 600 návštevníkov (záleží od miesta a od ročného obdobia). Aktuálne, v roku 2022 sú burzy starožitností a kuriozít organizované pravidelne raz mesačne a to v Košiciach, Prešove, Budimíre, Poprade, Rožňave, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, a nepravidelne aj na Spišskom hrade a v kaštieli v Hermanovciach. 

Väčšinou sa burzy konajú cez víkendy v exteriéroch – na námestiach, v parkoch, na parkoviskách. Na niektorých miestach sa burzy konajú len v období letných mesiacov, a niekde počas celého roka.

V roku 2024 nás čakajú tieto burzy:

KOŠICE

Hlavná ulica pod Urbanovou vežou

25. Január 2024
02. Február 2024
01. Marec 2024
05. Apríl 2024
03. Máj 2024

od 08.00 do 15.00 hod.

Vjazd na Hlavnú ulicu je povolený od 07:00 do 09:00 z Alžbetinej ulice a predaj len zo stolov prekrytých béžovou prikrývkou.

KOŠICE

Dominikánske námestie

21. Január 2024
18. Február 2024
17. Marec 2024
21. Apríl 2024
19. Máj 2024

od 08.00 do 12.00 hod.

MICHALOVCE

Nová tržnica (Obchodná č. 4)

12-13. Január 2024
09-10. Február 2024
08-09. Marec 2024
12-13. Apríl 2024
10-11. Máj 2024

piatky od 08.00 do 15.00 hod.
soboty od 08.00 do 12.00 hod.

PREŠOV

Hlavná ulica (pešia zóna)

26. Január 2024
16. Február 2024
15. Marec 2024
19. Apríl 2024
17. Máj 2024

08.00 - 16.00

Vjazd povolený od 07.0009.00 a odjazd po 16.00. 
Účastníci sú povinní registrovať sa u organizátora najneskôr 2 dni pred burzou.

BUDIMÍR

Zámocký park

20. Január 2024
17. Február 2024
16. Marec 2024
20. Apríl 2024
18. Máj 2024

08.00 - 12.00

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Tržnica

27. Apríl 2024
25. Máj 2024

08.00 - 12.00

POPRAD

Parkovisko pri Bille

06. Apríl 2024
04. Máj 2024

08.00 - 14.00

Prítomnosť vozidla v predajnej časti je spoplatnená sumou 20eur

ROŽŇAVA

Námestie baníkov

25. Apríl 2024
24. Máj 2024

08.00 - 15.00

BARDEJOV

Radničné námestie (pod lipami)


10. Marec 2024
14. Apríl 2024
12. Máj 2024

10.00 - 16.00

KEŽMAROK

Hrad - nádvorie

05. Máj 2024

09.00 - 16.00

SPIŠSKÝ HRAD

Hrad - nádvorie

02. Jún 2024

10.00 - 16.00

HERMANOVCE

Areál kaštieľa

V príprave

10.00 - 16.00

Termíny ďalších búrz na rok 2024 sa budú priebežne aktualizovať.​

Na záver týždňa potešia zberateľov starožitností burzy v týchto mestách:

Prešov

Piatok 19.4 od 8:00 do 15:00 v Prešove pred chrámom sv. Mikuláša.

Budimír

Sobota 20.4 od 8:00 do 12:00 bude burza starožitností spojená s výstavou starých áut, ktoré otvoria sezónu tradične v Budimíri.

Košice

Nedeľa 21.4 od 8:00 do 12:00 sa vidíme na Dominikánskom námestí v Košiciach.

Vaši Starožitníci sa na vás tešia aj v roku 2024
V prípade otázok kontaktujte p. Linharta na t.č. 0905 799 177.