O Nás

Kto Sme

Firma pod značkou LinART bola založená majiteľom Karolom Linhartom a ponúka pre svojich zákazníkov 2 hlavné služby a niekoľko vedľajších. Prvou a pôvodnou službou je predajňa so starožitnosťami. Prvá predajňa na Mlynskej ulici vznikla z viacerých dôvodov. V prvom rade v 70. a 80.rokoch 20. storočia bol obmedzený prístup ľudí k starožitnostiam a v každom kraji boli maximálne dve až tri takto špecializované predajne. Majiteľ mal veľmi blízko k histórii a umeniu, a aj keď to neštudoval na vysokej škole, tak ho to fascinovalo natoľko, že sa tomu venoval aj vo voľnom čase. Úplne na začiatku majiteľa k tomuto hobby inšpiroval jeho otec, ktorý bol vášnivým zberateľom starožitných kúskov. Hlavnou ideou majiteľa bolo priblížiť ľuďom v danej dobe predmety spojené s minulosťou. Predajňa teda vznikla ako splnenie si sna majiteľa a aj uspokojenia potreby pre potenciálnych klientov. V 90. rokoch bola na otvorenie predajne najvhodnejšia doba – trh nebol presýtený a zákazníci boli „hladní“ po tomto type tovaru. Prvá predajňa sa v roku 2010 presťahovala z Mlynskej ulice na Kováčsku ulici 8 a aktuálne od roku 2022 na Hlavnú ulicu -do Vítezovho dvora. Druhou činnosťou je služba - organizovanie búrz starožitností.
Majiteľ za prvých 10 rokov fungovania prvej predajne pociťoval potrebu ukázať množstvo svojho jedinečného tovaru väčšiemu množstvu potenciálnych zákazníkov v jednu dobu a na jednom mieste, a tak ho napadlo zorganizovať burzu. Nikdy predtým sa žiadnej burzy alebo podobnej akcie osobne nezúčastnil ani na Slovensku, ani v zahraničí, ale citujem: „Mal som tú drzosť zorganizovať niečo, čo som osobne nezažil ale chcel som si svoju burzu spraviť po svojom.“ Na burzu pozval aj kolegov z iných miest a odborníkov na umenie, aby to bolo pre ľudí zaujímavejšie a aby bola paleta ponúkaného tovaru ešte širšia, a teda aby si každý zákazník našiel to svoje. Prvá burza starožitností a kuriozít bola prvýkrát zorganizovaná v roku 2000, kedy začala so svojou činnosťou v malej dedine Čečejovce pri Košiciach, odkiaľ sa následne presťahovala v roku 2004 do obce Budimír. Sťahovaniu predchádzala príprava objektu starej sýpky na nový účel – Antik bazáru so starožitným alebo starším bazárovým tovarom. Antik bazár má rozlohu 600m2, kde okrem prízemia sú aj ďalšie 2 poschodia so starožitnými a starými vecami od nábytku, cez knihy, obrazy, keramiku až po bižutériu. Nakoľko burzy v Budimíre sa tešili dobrej návštevnosti a boli obľúbené, tak sa majiteľ rozhodol rozšíriť túto myšlienku aj do iných miest a obcí na východnom Slovensku. Priemerne sa každej burzy zúčastní od 200 do 500 návštevníkov (záleží od miesta a od ročného obdobia). Aktuálne, v roku 2022 sú burzy starožitností a kuriozít organizované pravidelne raz mesačne a to v Košiciach, Prešove, Budimíre, Poprade, Rožňave, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, a nepravidelne aj na Spišskom hrade a v kaštieli v Hermanovciach. Väčšinou sa burzy konajú cez víkendy v exteriéroch – na námestiach, v parkoch, na parkoviskách. Na niektorých miestach sa burzy konajú len v období letných mesiacov, a niekde počas celého roka. V neposlednom rade sa stále majiteľ venuje aj oceňovaniu tovarov, menším prednáškam o histórii alebo ďalším činnostiam s tým spojeným.

Pár slov o...

Náš tím

Karol​

Majiteľ Starožitností a Agentúry LinART

Karol bol odmalička fascinovaný históriou a umením, sám je dlhoročným zberateľom starožitných kúskov.
Celú svoju profesionálnu kariéru založil na láske k starožitnostiam a jeho vlastnou predajňou so starožitnosťami si splnil svoj dávny detský sen. 
V posledných rokoch sa sústreďuje na rozšírenie siete burzy starožitností a kuriozít aj za hranice východoslovenského regiónu.
 

Karolína

Marketing a Event Manažérka

Karolína vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe, kde získala cenné vedomosti a skúsenosti najmä v oblasti marketingu a organizovaní akcií v luxusných hoteloch v centre Prahy. Po návrate do rodných Košíc sa venovala organizovaniu svadieb v DoubleTree by Hilton Košice a pôsobila 5 rokov ako Marketing a Business Development Manažérka na letisku v Košiciach.
Aktuálne sa sústreďuje len na zmodernizovanie rodinnej firmy a teší sa na spoločné akcie a projekty s Vami a s Linhartovcami. 
 
 

Košické osobnosti - Karol Linhart

Sledujte nás: